Giỏ hàng
HTBeauty

Bản đồ vị trí của shop

Đây là bản đồ chỉ đường đến shop


Để đến được HtBeauty Store quý khách có thể đi theo 3 hướng như sau :

- Đi từ đường Quan Hoa rồi rẽ vào Đông Quan, đi thẳng đến cuối đường và tìm được số 5 Đông Quan - đối diện số 46 (Lưu ý không phải số 5B Đông Quan).

- Đi từ đường Hoàng Quốc Việt, quý khách rẽ vào đường Phùng Chí Kiên, đi hết đường Phùng Chí Kiên, nhìn sang phải khi đến ngã 3 ( sẽ nhìn thấy siêu thị Minimart Tuyết Nhung) quý khách rẽ phải đi khoảng 100m sẽ đến Shop HtBeauty.

- Đi từ đường Nguyễn Khánh Toàn rẽ vào ngõ 118 Nguyến Khánh Toàn, đi hết ngõ 118 Nguyễn Khánh Toàn , quý khách rẽ trái vào ngõ 5 - 800A đi 50m rồi lại rẽ phải vào ngõ 3 -800A đi 100m nữa quý khách rẽ phải vào ngõ 2-800A và đi lần theo ngõ đến ngã ba thì rẽ phải đi tiếp 100m sẽ đến Shop HtBeauty.